ЈАН АМОС КОМЕНСКИ ИСТОРИЈА НА УЧИЛИШТЕТО
 
Јан Амос Коменски–роден на 28.03.1592 год. во Нивница (Р.Чешка), починал 15.11.1670 г. во Амстердам (Холандија) бил чешки педа-гог, лингвист, хуманист, филозоф, полити-чар,  свештеник. Повеќе… Основното училиште „Јан Амос Коменски“ е основано во далечната 1933 година кое во тоа време го носело името „Цар Душан“. Во него учеле ученици од  I – IV одд., а за прв директор на училиштето е избран Никола Поповиќ. Повеќе…
ПАТРОНАТ

МИСИЈА И ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

СЕКОГАШ ВО ЧЕКОР СО ВРЕМЕТО, ЧЕКОР ПРЕД ДРУГИТЕ

МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Во нашето училиште наставниците контину-ирано, професионално се усовршуваат да реализираат современа и квалитетна настава приспособена на потребите и интересите на сите ученици без разлика на нивната етничка припадност.

Нашиот патрон го славиме на 27 Март на денот на неговото раѓање, орагнизирајќи при тоа различни активности со кои умееме да го одбележиме значењето и вредноста на овој голем педагог. Повеќе…

                           ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

Училиште кое ќе подготвува генерации кои сигурно, одговорно и чесно ќе чекорат во иднината на мултикултурното општество, раз-вивајќи ја свеста за меѓусебно почитување.

Знаме

Еко лого

Општина Карпош распиша јавен  оглас за избор на лого и слоган на секторот за образование. Избрано е логото на ученикот Дамјан Велков – кој што беше ученик во ООУ „Јан Амос Коменски“-VIIIв одд. во учебната 2012/2013 год.
Speed up and optimize your PC with CCleaner

CCleaner is the number one tool for cleaning your PC.
It protects your privacy and makes your computer faster and more secure.